Izglītība

Ozolnieku novadā ir četri pirskolas bērnudārzi- „Zīlīte” Ozolnieku centrā, „Zīlītes filiāle” pie Ozolnieku vidusskolas, „Bitīte” Brankās, „Saulīte” Tetelē.

 


 

 

Ozolnieku novadā ir 3 pamatskolas un viena vidusskola un viena mūzikas skola!

 

Ozolnieku vidudsskola.

www.ovolniekuvsk.lv

 

Garozas pamatskola

garozaspsk@apollo.lv


 

Salgales pamatskola

salgalespsk@latnet.lv

 

 

Teteles pamatskola www.tetelespsk.jrp.lv


 

Ozolnieku mūzikas skola www.ozolnieki.lv


 

Divas augstkolas

 

Baltijas starptautiskā akadēmija. www.bsa.edu.lv

 

 

Psiholoģijas augstkolas Jelgavas filiāle. www.psy.lv

 

Vairāk informācijas ir pieejams www.ozolnieki.lv